Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 60-70

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-04-08
Datum då anslag tas ner: 2019-04-30

Sekreterare: Sofia Laxåback