Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 83-91

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-05-24
Datum då anslag tas ner: 2019-06-15

Sekreterare: Sofia Laxåback