Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 92-101

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-06-12
Datum då anslag tas ner: 2019-07-04

Sekreterare: Elisabet Hofgren