Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 102-114

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-06-25
Datum då anslag tas ner: 2019-07-17

Sekreterare: Sofia Laxåback