Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 115-121

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-08-20
Datum då anslag tas ner: 2019-09-11

Sekreterare: Sofia Laxåback