Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 135-143

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-10
Datum då anslag tas ner: 2019-10-02

Sekreterare: Sofia Laxåback