Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 144-155

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-25
Datum då anslag tas ner: 2019-10-17

Sekreterare: Elisabet Hofgren