Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 156-173

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-14
Datum då anslag tas ner: 2019-11-05

Sekreterare: Sofia Laxåback