Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 184-196

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-11-22
Datum då anslag tas ner: 2019-12-14

Sekreterare: Elisabet Hofgren