Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 197-208

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-12-13
Datum då anslag tas ner: 2020-01-04

Sekreterare: Elisabet Hofgren