Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 209-222

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-12-20
Datum då anslag tas ner: 2020-01-11

Sekreterare: Sofia Laxåback