Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-15

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-01-21
Datum då anslag tas ner: 2020-02-12

Sekreterare: Sofia Laxåback