Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 16-31

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-02-04
Datum då anslag tas ner: 2020-02-26

Sekreterare: Elisabet Hofgren