Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 42-59

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-03-05
Datum då anslag tas ner: 2020-03-27

Sekreterare: Sofia Laxåback