Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 60-73

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-03-24
Datum då anslag tas ner: 2020-04-15

Sekreterare: Elisabet Hofgren