Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 74-81

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-15
Datum då anslag tas ner: 2020-05-07

Sekreterare: Sofia Laxåback