Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 90

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-21
Datum då anslag tas ner: 2020-05-13

Sekreterare: Sofia Laxåback