Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 82-89, 91-94

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-05-07
Datum då anslag tas ner: 2020-05-29

Sekreterare: Sofia Laxåback