Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 103-113

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-06-10
Datum då anslag tas ner: 2020-07-02

Sekreterare: Elisabet Hofgren