Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 114-144

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-06-30
Datum då anslag tas ner: 2020-07-22

Sekreterare: Elisabet Hofgren