Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 145-155

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-08-28
Datum då anslag tas ner: 2020-09-19

Sekreterare: Elisabet Hofgren