Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 156-172

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-09-28
Datum då anslag tas ner: 2020-10-20

Sekreterare: Sofia Laxåback