Tillkännagivande

Organ: Byggadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 173-183

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-10-13
Datum då anslag tas ner: 2020-11-04

Sekreterare: Elisabet Hofgren