Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 188

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-10-13
Datum då anslag tas ner: 2020-11-04

Sekreterare: Elisabet Hofgren