Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 184-187,189-193

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-10-27
Datum då anslag tas ner: 2020-11-18

Sekreterare: Elisabet Hofgren