Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 202

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-11-12
Datum då anslag tas ner: 2020-12-04

Sekreterare: Sofia Laxåback