Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§194-201, 203-210

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-11-20
Datum då anslag tas ner: 2020-12-12

Sekreterare: Sofia Laxåback