Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 218, 222

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-11-24
Datum då anslag tas ner: 2020-12-16

Sekreterare: Sofia Laxåback