Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 211-217, 219-221

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-01
Datum då anslag tas ner: 2020-12-23

Sekreterare: Sofia Laxåback