Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 223-239

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-17
Datum då anslag tas ner: 2021-01-08

Sekreterare: Elisabet Hofgren