Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-14

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-01-25
Datum då anslag tas ner: 2021-02-16

Sekreterare: Sofia Laxåback