Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 26

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-02-09
Datum då anslag tas ner: 2021-03-03

Sekreterare: Elisabet Hofgren