Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 15-25, 27-31

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-02-16
Datum då anslag tas ner: 2021-03-10

Sekreterare: Elisabet Hofgren