Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 32-47

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-03-11
Datum då anslag tas ner: 2021-04-02

Sekreterare: Elisabet Hofgren