Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 48-59

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-03-26
Datum då anslag tas ner: 2021-04-17

Sekreterare: Sofia Laxåback