Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 60-69, 71-74

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-04-23
Datum då anslag tas ner: 2021-05-15

Sekreterare: Sofia Laxåback