Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 75-87

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-04-27
Datum då anslag tas ner: 2021-05-19

Sekreterare: Elisabet Hofgren