Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 88-99

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-05-25
Datum då anslag tas ner: 2021-06-16

Sekreterare: Sofia Laxåback