Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 116

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-06-09
Datum då anslag tas ner: 2021-07-01

Sekreterare: Elisabet Hofgren