Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 100-115, 117-124

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-06-18
Datum då anslag tas ner: 2021-07-10

Sekreterare: Elisabet Hofgren