Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 125-138

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-07-01
Datum då anslag tas ner: 2021-07-23

Sekreterare: Elisabet Hofgren