Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 139-158

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-08-27
Datum då anslag tas ner: 2021-09-18

Sekreterare: Sofia Laxåback