Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 173

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-14
Datum då anslag tas ner: 2021-10-06

Sekreterare: Elisabet Hofgren