Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 159-172, 174-178

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-24
Datum då anslag tas ner: 2021-10-16

Sekreterare: Elisabet Hofgren