Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 179-188

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-10-06
Datum då anslag tas ner: 2021-10-28

Sekreterare: Sofia Laxåback