Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 193

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-10-13
Datum då anslag tas ner: 2021-11-04

Sekreterare: Elisabet Hofgren