Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 189-192, 194-199

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-10-20
Datum då anslag tas ner: 2021-11-11

Sekreterare: Elisabet Hofgren