Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 217-228

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-01
Datum då anslag tas ner: 2021-12-23

Sekreterare: Elisabet Hofgren