Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 229-245

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-13
Datum då anslag tas ner: 2022-01-04

Sekreterare: Sofia Laxåback