Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 16-27

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-02-16
Datum då anslag tas ner: 2022-03-10

Sekreterare: Elisabet Hofgren